fbpx Marta Moczulska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Moczulska

Marta Moczulska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2009 roku

Marta Moczulska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stan i uwarunkowania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 3114.


Gdańsk, 23 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: