fbpx Arkadiusz Mieczysław Bonna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arkadiusz Mieczysław Bonna

Arkadiusz Mieczysław Bonna

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2009 roku

Arkadiusz Mieczysław Bonna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i syntezy peptydów do  oceny ich oddziaływań z Cu(II)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, prof. dr hab. Bernard Lammek

Dyplom nr 3118.


Gdańsk, 22 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: