fbpx Arkadiusz Mieczysław Bonna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Mieczysław Bonna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Mieczysław Bonna

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2009 roku

Arkadiusz Mieczysław Bonna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i syntezy peptydów do  oceny ich oddziaływań z Cu(II)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, prof. dr hab. Bernard Lammek

Dyplom nr 3118.


Gdańsk, 22 czerwca 2009 r.