fbpx Edwin Naruszewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Edwin Naruszewicz

Edwin Naruszewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 czerwca 2009 roku

Edwin Naruszewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Legitymizacja władzy w Chinach. Modele teoretyczne i ich odzwierciedlenie w rzeczywistości.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Żebrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Malinowski, prof. UKW, dr hab. Jan Waskan

Gdańsk, 29 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: