fbpx Joanna Kozaka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Kozaka

Joanna Kozaka

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2009 roku

Joanna Kozaka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychologiczne uwarunkowania oceny jakości życia kobiet na  różnych etapach leczenia choroby nowotworowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska

Recenzenci: prof. GUMed, dr hab. Mikołaj Majkowicz, dr hab. Mariola Elżbieta Bidzan

Dyplom nr 3126.


Gdańsk, 02 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: