fbpx Aleksandra Chojnacka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Chojnacka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Chojnacka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2009 roku

Aleksandra Chojnacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie składu mineralnego i właściwości bioindykacyjnych podgrzybka zajączka Xerocomus subtomentosus L. Quelét”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: doc. dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński

Dyplom nr 3130.


Gdańsk, 13 lipca 2009 r.