fbpx Łukasz Wojciech Androsiuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Łukasz Wojciech Androsiuk

Łukasz Wojciech Androsiuk

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2009 roku

Łukasz Wojciech Androsiuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Negatywna teoria wychowania Bertranda Russella”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mirosław Patalon

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, prof. AP w Słupsku, dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek

Dyplom nr 3134.


Gdańsk, 15 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: