fbpx Alicja Renata Sadownik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alicja Renata Sadownik

Alicja Renata Sadownik

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2009 roku

Alicja Renata Sadownik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczne światy nastolatków i kategoria miejsca jako kryterium ich różnicowania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Mendel

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Amadeusz Krause, prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński

Dyplom nr 3133.


Gdańsk, 15 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: