fbpx Rafał Marcin Lawendowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Marcin Lawendowski

Rafał Marcin Lawendowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2009 roku

Rafał Marcin Lawendowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe uwarunkowania preferencji muzycznych w zależności od  wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. UMFC, dr hab. Barbara Kamińska, prof. dr hab. Janusz Trempała

Dyplom nr 3135.


Gdańsk, 15 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: