fbpx Maja Joanna Chacińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maja Joanna Chacińska

Maja Joanna Chacińska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2009 roku

Maja Joanna Chacińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Euroregion Bałtyk w polityce zagranicznej Szwecji na  przełomie XX i XXI wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Kubka

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Czarny, prof. UG, dr hab. Jacek Tebinka

Dyplom nr 3140.


Gdańsk, 07 września 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: