fbpx Sylwia Bykowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwia Bykowska

Sylwia Bykowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2009 roku

Sylwia Bykowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa polskiej ludności w województwie gdańskim po II wojnie światowej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bogdan Chrzanowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. UAM, dr hab. Tadeusz Wallas

Dyplom nr 3141.


Gdańsk, 07 września 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: