fbpx Krzysztof Rafał Król | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Rafał Król

Krzysztof Rafał Król

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2009 roku

Krzysztof Rafał Król

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polacy w Europarlamenicie: kulturowe aspekty aktywności politycznej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. UAM, dr hab. Tadeusz Wallas

Dyplom nr 3142.


Gdańsk, 07 września 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: