fbpx Tatiana Kopac | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tatiana Kopac

Tatiana Kopac

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2009 roku

Tatiana Kopac

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Концепция музыки в критической прозе Андрея Белого”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Elżbieta Biernat

Recenzenci: doc. dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. KUL, dr hab. Małgorzata Matecka

Dyplom nr 3147.


Gdańsk, 11 września 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: