fbpx Jolanta Eliza Mrozowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jolanta Eliza Mrozowska

Jolanta Eliza Mrozowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2009 roku

Jolanta Eliza Mrozowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Terminologie de la doctrine sociale de l´Eglise catholique (à l´exemple du Catéchisme de l´Eglise Catholique)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Alicja Kacprzak

Recenzenci: prof. KUL, dr hab. Dorota Śliwa, prof. UG, dr hab. Jan Kortas

Dyplom nr 3143.


Gdańsk, 11 września 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: