fbpx Barbara Walentynowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Walentynowicz

Barbara Walentynowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 września 2009 roku

Barbara Walentynowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Muzyka w życiu i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, prof. AM w Bydgoszczy, Maciej Rafał Witkiewicz

Dyplom nr 3149.


Gdańsk, 18 września 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: