fbpx Monika Kwietniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Kwietniewska

Monika Kwietniewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 września 2009 roku

Monika Kwietniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Państwo Środka w kulturze materialnej i w piśmiennictwie polskiego oświecenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Irena Kadulska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. UW, dr hab. Marek Prejs

Dyplom nr 3148.


Gdańsk, 18 września 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: