fbpx Monika Kwietniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Kwietniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Kwietniewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 września 2009 roku

Monika Kwietniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Państwo Środka w kulturze materialnej i w piśmiennictwie polskiego oświecenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Irena Kadulska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. UW, dr hab. Marek Prejs

Dyplom nr 3148.


Gdańsk, 18 września 2009 r.