fbpx Anna Mazurkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Mazurkiewicz

Anna Mazurkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 września 2009 roku

Anna Mazurkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Jan Jaremczuk

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Małgorzata Elżbieta Gableta, prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Dyplom nr 3146.


Gdańsk, 15 września 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: