fbpx Maciej Wojciechowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Wojciechowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Wojciechowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2009 roku

Maciej Wojciechowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pewność prawa - studium z teorii i filozofii prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UAM, dr hab. Marek Smolak

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prof. dr hab. Leszek Leszczyński

Dyplom nr 3150.


Gdańsk, 01 października 2009 r.