fbpx Michał Paweł Jaśkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Paweł Jaśkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Paweł Jaśkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2009 roku

Michał Paweł Jaśkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dążenie do  stabilnej reprezentacji siebie i świata wobec zagrożenia granic Ja”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. SWPS, dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Hanna Brycz, prof. dr hab. Andrzej Szmajke

Dyplom nr 3152.


Gdańsk, 02 października 2009 r.