fbpx Małgorzata Anna Karczmarzyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Anna Karczmarzyk

Małgorzata Anna Karczmarzyk

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 października 2009 roku

Małgorzata Anna Karczmarzyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenia i potencjał komunikacyjny rysunku dziecka sześcioletniego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Mendel

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Klus-Stańska, dr hab. Hanna Maria Krauze-Sikorska

Dyplom nr 3155.


Gdańsk, 22 października 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: