fbpx Monika Szuba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Szuba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Szuba

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 października 2009 roku

Monika Szuba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategies of Contestation: Contemporary Scottish Women Novelists: Janice Galloway, A. L. Kennedy, Ali Smith and Candia McWilliam”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. David Malcolm

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz

Dyplom nr 3156.


Gdańsk, 02 listopada 2009 r.