fbpx Grzegorz Stasiłojć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Stasiłojć

Grzegorz Stasiłojć

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 14 listopada 2008 roku

Grzegorz Stasiłojć

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularna analiza odmian fenotypowych śmierci komórkowej indukowanej przez TNF w wariantach linii U937”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Bigda

Recenzenci: prof. PG, dr hab. inż. Andrzej Marek Składanowski, prof. dr hab. Andrzej Cezary Składanowski

Dyplom nr 3039.


Gdańsk, 25 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: