fbpx Maciej Leszek Hyży | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Leszek Hyży

Maciej Leszek Hyży

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2009 roku

Maciej Leszek Hyży

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja rewizji finansowej odroczonego podatku dochodowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Jan Micherda, prof. UG, dr hab. Barbara Gierusz

Dyplom nr 3164.


Gdańsk, 12 listopada 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: