fbpx Magdalena Giers | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Giers

Magdalena Giers

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2009 roku

Magdalena Giers

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie poznawcze i społeczno-emocjonalne osób z zespołem Williamsa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Obuchowska, prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 3170.


Gdańsk, 11 grudnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: