fbpx Michał Krzysztof Kargul | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Krzysztof Kargul

Michał Krzysztof Kargul

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2009 roku

Michał Krzysztof Kargul

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gospodarka leśna w województwie pomorskim w okresie nowożytnym (1565 - 1772)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Groth, prof. dr Józef Broda

Dyplom nr 3178.


Gdańsk, 21 grudnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: