fbpx Bogdan Tchórz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bogdan Tchórz

Bogdan Tchórz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2009 roku

Bogdan Tchórz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza strategii kredytowej wobec kontrahentów na  przykładzie przedsiębiorstw handlu hurtowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Malinowska, prof. UG, dr hab. Barbara Gierusz

Dyplom nr 3176.


Gdańsk, 17 grudnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: