fbpx Jacek Andrzej Maślankowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jacek Andrzej Maślankowski

Jacek Andrzej Maślankowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2009 roku

Jacek Andrzej Maślankowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studium uwarunkowań wdrożeń hurtowni danych w organizacjach gospodarczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Krystyna Lasek, prof. dr hab. Bernard Kubiak

Gdańsk, 16 grudnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: