fbpx Jacek Andrzej Maślankowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Andrzej Maślankowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Andrzej Maślankowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2009 roku

Jacek Andrzej Maślankowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studium uwarunkowań wdrożeń hurtowni danych w organizacjach gospodarczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Krystyna Lasek, prof. dr hab. Bernard Kubiak

Gdańsk, 16 grudnia 2009 r.