fbpx Monika Kobyłecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Kobyłecka

Monika Kobyłecka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2009 roku

Monika Kobyłecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konsekwencje przyłączenia elektronu do  wybranych zasad nukleinowych bądź nukleotydów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Rak

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski, prof. dr hab. inż. Szczepan Roszak

Dyplom nr 3179.


Gdańsk, 22 grudnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: