fbpx Monika Kobyłecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Kobyłecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Kobyłecka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2009 roku

Monika Kobyłecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konsekwencje przyłączenia elektronu do  wybranych zasad nukleinowych bądź nukleotydów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Rak

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski, prof. dr hab. inż. Szczepan Roszak

Dyplom nr 3179.


Gdańsk, 22 grudnia 2009 r.