fbpx Anna Natalia Chlebus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Natalia Chlebus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Natalia Chlebus

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2009 roku

Anna Natalia Chlebus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja i modelowanie fal podgrawitacyjnych w strefie brzegowej morza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Ryszard Massel, prof. dr hab. Stanisław Jan Musielak

Dyplom nr 3180.


Gdańsk, 30 grudnia 2009 r.