fbpx Aleksandra Dudkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Dudkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Dudkowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2009 roku

Aleksandra Dudkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza i modelowanie zmienności rytmu zatokowego układu sercowo-oddechowego człowieka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Danuta Wanda Makowiec

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Andrzej Stanisław Posiewnik, prof. dr hab. Jan Jacek Żebrowski

Dyplom nr 3182.


Gdańsk, 13 stycznia 2010 r.