fbpx Jolanta Monika Hinc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jolanta Monika Hinc

Jolanta Monika Hinc

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2009 roku

Jolanta Monika Hinc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Intreferenz bei dem multilingualen Erwerb grammatischer Kompetenzen (am Beispiel des Polnischen als L1, des Englischen und Deutschen). Eine Fehleranalyse im Bereich der deutschen Wortstellung”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Roman Lewicki, prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer

Dyplom nr 3183.


Gdańsk, 20 stycznia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: