fbpx Łukasz Piotr Haliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Łukasz Piotr Haliński

Łukasz Piotr Haliński

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 stycznia 2010 roku

Łukasz Piotr Haliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Chemiczna analiza wosków powierzchniowych bakłażana (Solanum melongena L.) oraz  gatunków pokrewnych, z uwzględnieniem ich znaczenia biologicznego i taksonomicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Głowniak, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Dyplom nr 3190.


Gdańsk, 11 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: