fbpx Krzysztof Filip Rudolf | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Filip Rudolf | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Filip Rudolf

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2010 roku

Krzysztof Filip Rudolf

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Irreversible binomials in English”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Hejwowski

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Henryk Kardela

Dyplom nr 3187.


Gdańsk, 11 lutego 2010 r.