fbpx Dorota Elżbieta Godlewska-Werner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Elżbieta Godlewska-Werner

Dorota Elżbieta Godlewska-Werner

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 stycznia 2010 roku

Dorota Elżbieta Godlewska-Werner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zewnętrznej mobilności zawodowej osób mobbingowanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Biela

Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Ratajczak, prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Dyplom nr 3188.


Gdańsk, 11 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: