fbpx Justyna Anna Kujach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Anna Kujach

Justyna Anna Kujach

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 2009 roku

Justyna Anna Kujach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kwestia kobieca w publicystyce Bolesława Prusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. dr hab. Józef Bachórz

Dyplom nr 3185.


Gdańsk, 03 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: