fbpx Agnieszka Mazurowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Mazurowska

Agnieszka Mazurowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2010 roku

Agnieszka Mazurowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy obiektów fizjograficznych w gminie Banie Mazurskie i Budry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

Recenzenci: prof. dr hab. Lilia Citko, prof. dr hab. Czesław Łapicz

Dyplom nr 3191.


Gdańsk, 15 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: