fbpx Roman Kazimierz Czapiewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Roman Kazimierz Czapiewski

Roman Kazimierz Czapiewski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lutego 2010 roku

Roman Kazimierz Czapiewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie systemów zarządzania jakością w kształtowaniu relacji z klientami w sektorze stoczniowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, prof. UG, dr hab. Piotr Grajewski

Dyplom nr 3195.


Gdańsk, 24 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: