fbpx Alicja Dominika Kotłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Dominika Kotłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Dominika Kotłowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lutego 2010 roku

Alicja Dominika Kotłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza jakościowa i ilościowa hormonów steroidowych w próbkach moczu pacjentów z przypadkowo wykrytymi guzami kory nadnerczy oraz  ocena ich przydatności jako markerów chorobowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. inż. Edmund Maliński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, dr hab. Michał Markuszewski

Dyplom nr 3197.


Gdańsk, 26 lutego 2010 r.