fbpx Dawid Dębowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dawid Dębowski

Dawid Dębowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2010 roku

Dawid Dębowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Peptomeryczne ligandy: ocena specyficzności w układzie inhibitor - enzym oraz antygen - przeciwciało”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Drugi promotor: dr hab. Marian Kruszyński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

Dyplom nr 3198.


Gdańsk, 26 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 16:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: