fbpx Katarzyna Anna Szalewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Szalewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Szalewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 marca 2010 roku

Katarzyna Anna Szalewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pasaż tekstowy - próba charakterystyki gatunku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Dyplom nr 3206.


Gdańsk, 08 marca 2010 r.