fbpx Wiesława Teresa Klawiter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wiesława Teresa Klawiter

Wiesława Teresa Klawiter

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2010 roku

Wiesława Teresa Klawiter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kultura jako poznanie i miłość. W  kręgu antropologicznej i estetycznej problematyki esejów Zygmunta Kubiaka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Dyplom nr 3207.


Gdańsk, 08 marca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: