fbpx Dominika Ponikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominika Ponikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominika Ponikowska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2010 roku

Dominika Ponikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nadtlenek wodoru i radiacja słoneczna w indukcji stresu oksydacyjnego sinic i okrzemek z Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Falkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński, prof. UG, dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz

Dyplom nr 3217.


Gdańsk, 06 kwietnia 2010 r.