fbpx Magdalena Emilia Gostkowska-Drzewicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Emilia Gostkowska-Drzewicka

Magdalena Emilia Gostkowska-Drzewicka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2010 roku

Magdalena Emilia Gostkowska-Drzewicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku deweloperskiego w Trójmieście”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Lucjan Czechowski

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Ewa Siemińska, prof. UG, dr hab. Anna Górczyńska

Dyplom nr 3215.


Gdańsk, 07 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: