fbpx Marek Szymański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Szymański

Marek Szymański

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2010 roku

Marek Szymański

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Techniki obrony w sytuacji wrogiego przejęcia spółek kapitałowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: prof. SGH, dr hab. inż. Andrzej Herman, prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Dyplom nr 3214.


Gdańsk, 07 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: