fbpx Mariusz Matysek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mariusz Matysek

Mariusz Matysek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2010 roku

Mariusz Matysek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja oceny funkcjonowania systemów kontrolnych w służbie celnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Rutka

Recenzenci: prof. SGH, dr hab. inż. Wiesław Czyżowicz, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 3213.


Gdańsk, 07 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: