fbpx Małgorzata Obara-Gołębiowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Obara-Gołębiowska

Małgorzata Obara-Gołębiowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2010 roku

Małgorzata Obara-Gołębiowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Determinanty zdolności samoregulacyjnych w strategiach odżywiania się osób otyłych (BMI > 30)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Hanna Brycz

Recenzenci: prof. dr hab. Alina Kolańczyk, prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 3210.


Gdańsk, 14 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: