fbpx Arkadiusz Przemysław Dziuma | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Przemysław Dziuma | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Przemysław Dziuma

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 marca 2010 roku

Arkadiusz Przemysław Dziuma

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Myśl religijna w pismach Mariana Zdziechowskiego w perspektywie idei Andrzeja Towiańskiego i Stanisława Brzozowskiego. Źródła nowego chrześcijaństwa w nowej cywilizacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historii XIX i XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Opacki

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Skoczyński, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski

Dyplom nr 3219.


Gdańsk, 08 kwietnia 2010 r.