fbpx Józef Haller | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Józef Haller

Józef Haller

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Józef Haller

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modele organizacji przedsiębiorstw sprzedaży i obsługi samochodów osobowych w warunkach regulacji Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Rutka

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Wojciech Popławski, prof. UG, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Dyplom nr 3227.


Gdańsk, 30 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: