fbpx Magdalena Pawlukowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Pawlukowska

Magdalena Pawlukowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Magdalena Pawlukowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Specjacja plutonu w osadach dennych południowego Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bulska, doc. dr hab. Jerzy Mietelski

Dyplom nr 3230.


Gdańsk, 07 maja 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: