fbpx Bożena Spichalska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bożena Spichalska

Bożena Spichalska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 maja 2010 roku

Bożena Spichalska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie metod chemii kombinatorycznej do  syntezy i selekcji substratów i inhibitorów ludzkiej β-tryptazy, ludzkiej matryptazy oraz  ludzkiej trypsynopodobnej proteazy dróg oddechowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Silberring, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 3232.


Gdańsk, 13 maja 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: