fbpx Dorota Jaworska-Matys | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Jaworska-Matys

Dorota Jaworska-Matys

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 maja 2010 roku

Dorota Jaworska-Matys

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tożsamość narodowa na  pograniczu. Poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskich szkół na  Litwie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Mendel

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski, prof. dr hab. Wiesław Theiss

Dyplom nr 3235.


Gdańsk, 24 maja 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: